Hoërskool Durbanville Musiekleerders Presteer

17 van Hoërskool Durbanville se musiekleerders behaal ‘n gemiddeld van 90% en hoër in 2016 se UNISA Musiekeksamens. Die name van hierdie kandidate sal op UNISA se Ererol van Uitblinkers verskyn.

Baie geluk aan die volgende leerders:
Louwrens Wessels Musiekteorie Voorgraad 1 100%
Safré Kotze Musiekteorie Graad 1 97%
Stefani Terblanche Musiekteorie Graad 1 98%
Cailin Aylward Musiekteorie Graad 3 94%
Mieke de Wet Musiekteorie Graad 3 100%
Alexi du Preez Musiekteorie Graad 3 92%
SJ Kritzinger Musiekteorie Graad 3 93%
Natalie la Grange Musiekteorie Graad 3 96%
Maja Smith Musiekteorie Graad 3 100%
Stefan Brundyn Musiekteorie Graad 4 90%
Anri Klopper Musiekteorie Graad 5 96%
Kayla Lourens Musiekteorie Graad 5 94%
Bea van Huyssteen Musiekteorie Graad 5 91%
Grete Burger Franse Horing Graad 2 90%
Richard Knipe Tromboon Graad 2 92%
Stephan Carstens Blokfluit Graad 5 91%
Matthys Carstens Blokfluit Graad 8 95%

Matthys word genooi na die UNISA Musiekstudiebeurs kompetisie vir hierdie besonderse prestasie.

Baie geluk ook aan me Suretha Theron wat ‘n meriete sertifikaat van UNISA ontvang vir haar leerders se uitstekende resultate.

Saamgestel deur Freddie Brooks: Hoof: Sport & Bemarking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *